Aliança per combatre la pobresa energètica

A Catalunya creix la pobresa: avui 2,2 milions de persones viuen sota el llindar de la pobresa, és a dir, gairebé 1 de cada 3 persones. I d’aquestes persones, 300.000 són nens i nenes. La xifra de persones en situació de pobresa absoluta (ingressos inferiors a 3.600 euros anuals per persona) supera les 600.000 persones. Per altra banda, 225.000 famílies tenen tots els seus membres a l’atur i més de 95.000 d’aquestes són llars sense cap ingrés. Durant el 2012 es van ordenar 25.422 desnonaments (72 per dia), mentre segueixen havent-hi 80.000 pisos buits.

20140212_122137

A Catalunya també creix la desigualtat: el 20% dels catalans i les catalanes acapara el 44% dels ingressos mentre que el 20% més pobre només posseeix el 6% d’aquesta riquesa. Dels ingressos declarats, doncs cal afegir que el 72% del frau fiscal prové de l’evasió d’impostos de grans fortunes i empreses. Així, el frau empresarial català rondaria els 16.000 milions d’euros anuals, xifra que multiplica sis cops les retallades de l’executiu i situa Catalunya com la regió amb més frau d’Europa situant-se en el 23% del PIB.

A Catalunya les empreses que distribueixen en règim de monopoli la llum (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) i l’aigua (Agbar), van obtenir respectivament 2.771 M€, 1.657 M€ i 432,9 M€ de benefici el 2012. Un enriquiment relacionat amb la pujada de la tarifa elèctrica un 83% des de 2003 i la de l’aigua un 65% des de 2008, a la vegada que tallaven l’electricitat a 1,4 milions de persones a l’estat a Espanyol així com desenes de milers de talls d’aigua a Catalunya el 2013, només a Barcelona 30.000 llars. Una mostra més d’aquest model senil la feia ahir mateix el Ministre Soria quan ens explicava que en els últims 4 anys hem pagat 1.160M€ per un sistema de subhastes inútil.

La gent de menor renda, per tant, en aquesta situació d’atur massiu i pujades dels preus energètics queden exclosos. El 15% de la població a Espanya pateix pobresa energètica, i això es relaciona amb unes majors taxes de mort prematura a l’hivern: entre 2.300 i 9.000 morts a l’any, enfront per exemple de les 1.130 d’accidents de tràfic en carretera el 2013.
Tot i que el Parlament hagi aprovat dues mocions (a l’abril i novembre de 2013) per posar fi a aquesta barbàrie, el Govern ens presenta un vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum com a resposta. Com una mostra més de la seva insensibilitat i desconnexió amb el ciutadà que més està patint aquesta crisi, el Govern planteja una moratòria totalment insuficient i insultant i que únicament verifica, una vegada més, la seva servitud a les grans fortunes i a les empreses que espolien i sabotegen l’economia familiar.

En definitiva: estem davant d’una vulneració dels drets de les persones. El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 – i del qual Espanya en forma part – en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i l’habitatge adequat, així como una millora contínua de les condicions d’existència. D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a un habitatge digna (Observació General núm. 4) i el dret a l’aigua i el sanejament (observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions Unides en 2010), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.

L’accés universal a la llum, el gas i a l’aigua són condicions indispensables per a garantir un habitatge digne i un nivell de vida adequat, són condicions imprescindibles per a preservar la vida i la dignitat de les persones i les seves famílies. A més a més, com a béns comuns que són cal que les administracions vetllin per a la sostenibilitat d’aquets recursos, doncs s’ha fet evident que els “mercats” de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal.

Davant d’aquesta situació els moviments d’aturats, afectats per desnonaments, moviments veïnals, consumidors i ecologistes en unim per a combatre la pobresa energètica, el règim de les elits extractives, en defensa de les persones i els serveis bàsics com a drets fonamentals. Avui demanem a totes les forces de l’arc parlamentari la constitució imminent de la Taula de la Pobresa Energètica en la que volem participar. Demà seguirem doncs a Catalunya es vulneren els drets humans.

Aquí Carta al Parlament.

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya Front Cívic de Catalunya
Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya
Plataforma Aigua és Vida
Unió de Consumidors de Catalunya
Xarxa per la Sobirania Energètica

Deixa un comentari