El Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP) i l’energia. El cas del fracking

L’aprovació del TTIP tindria com a conseqüència que els països d’Europa no podrien prohibir tècniques com el fracking amb el principi de precaució, com ja ha passat a alguns països. Des de l’any 2008 l’economia ha entrat en una època  de crisi i transformació profunda, i una de les raons de fons que ha provocat … Llegir més