L’educació ambiental com a eina de transformació social

Bona part de les activitats de l’Associació de Naturalistes de Girona tenen com a objectiu empoderar la ciutadania davant dels reptes ambientals, socials i econòmics actuals. I en aquest camí fem servir l’educació ambiental.

6_casal

L’educació ambiental vol transformar les estructures de poder recuperant els valors humans i naturals que afavoreixen una convivència social i ambiental més harmònica. Com a entitat ens enfrontem, almenys, a dos grans reptes. D’una banda, tenim el repte de contribuir a formar i capacitar no només a joves i infants sinó també a les persone que prenen les decisions en la gestió i planificació, perquè orientin els seus valors i comportaments cap a una relació harmònica amb el territori. I, de l’altra, tenim un desequilibri social que, en una societat on la riquesa i el benestar estan injustament repartits, ens exigeix a transformar radicalment la nostra societat i assolir una nova distribució dels recursos del món.

Les dues qüestions constitueixen veritables eixos de treball per a nosaltres, i cal seguir lluitant per transformar aquest entorn més immediat. Hem de decréixer? Sí, energèticament, materialment i també econòmicament; però hem de créixer i aprendre en actitud, visió i reflexió crítica vers al nostre entorn. El camí és la sobirania alimentària i energètica, la conservació del territori, la coherència ambiental i el benestar de les persones.

Deixa un comentari