El MIDCAT, una nova mentida per la “seguretat” energètica

Engegues el televisor i veus com aquell senyor encorbatat i ben pentinat et diu que plourà i el preu de l’electricitat tornarà a baixar. Doncs bé, això no és cert. De la mateixa manera que no és cert que el MIDCAT servirà per garantir la seguretat energètica a Europa, igual que no ho era que la MAT era necessària per poder fer funcionar l’AVE.

Fins a un terç de la població mundial encara no té accés a l’energia elèctrica per poder cobrir les seves necessitats bàsiques i, ni tant sols aquells que hi tenen accés, tenen els recursos econòmics per poder-les cobrir. Així doncs, no cal ser enginyer ni ministre per veure que un gasoducte més, no és la solució a res més que les butxaques dels especuladors de l’energia.

El 2007 es va començar a treballar en la redacció d’un projecte de gasoducte per connectar França i l’estat espanyol i garantir així el subministrament de gas a Europa, sense dependre de Rússia. El gasoducte MIDCAT no és l’únic que està projectat, i els grans lobbies mundials del sector energètic en preveuen construir d’altres a Europa i també a Àfrica.

Si ens centrem amb el MIDCAT, podem dir ja s’ha construït un primer tram entre Martorell i Hostalric. Aquest gasoducte es va construir sense seguir cap mena d’estudi d’impacte ambiental, sense cap mena de participació ciutadana ni garantia de restauració ambiental.

Entre el 2017 i el 2019 es preveu la construcció del tram Hostalric Figueres i la interconnexió des de Figueres a l’estat francès. En això ja s’han gastat 5,6 milions d’euros de diner públic i encara no han començat les obres.

A les comarques gironines estem engegant una movilització ciutadana per fer front a aquest desastre ambiental, no només perquè suposarà el malbaratament de quantitats ingents de diner públic en trinxar el territori gironí, sinó també perquè no aportarà cap benefici a la població local i suposa la perpetuació d’un sistema d’utilització de recursos fòssils, que opera totalment en contra de la lluita contra el canvi climàtic.

 

 

Per tot això, t’animem a participar activament d’aquesta mobilització. Com?

 

Deixa un comentari