Un debat informatiu vol concretar el futur del Clots de Sant Julià i la gestió dels residus al Baix Empordà

El futur dels Clots de Sant Julià i el desmantellament de la planta de transferència comarcal centrarà la jornada de debat organitzat per les entitats cíviques reunides a la plataforma contra la macroplanta de residus. L’informe desfavorable de la Generalitat a la macroplanta de residus de Forallac pot obrir les portes al desmantellament de l’actual planta de transferència.

72_forallac

El Projecte de macroplanta de residus de Forallac promogut per Servitransfer SL va rebre un cop de mort, el 17 de setembre amb la declaració desfavorable d’impacte ambiental de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria del debat públic del dissabte 28 ha estat determinant per fer públic un comunicat del Departament de Territori i Sostenibilitat descartant l’autorització de la macroplanta.

En la roda de premsa convocada per l’Associació dels Naturalistes de Girona i l’Associació Veïns i Fills de Forallac s’ha explicat els objectius del debat del proper dissabte 28 de setembre. Aquesta convocatòria compta amb el suport actiu de la plataforma opositora que reuneix a persones i entitats com IAEDEN – Salvem l’Empordà, SOS Empordanet, les Amigues i Amics dels Clots de Sant Julià, Ecologistes en acció de Catalunya i el CEPA – EDC. Tota l’oposició al projecte de macroplanta està fonamentada en les al·legacions presentades al projecte, novament descartat per segona vegada.

Els motius en contra de macroplanta han estat recollits en diverses al·legacions fetes per les entitats presentades el passat juliol dins del període d’informació pública, on van tornar a expressar la seva oposició frontal a les irregularitats urbanístiques i ambientals del projecte.

En aquestes al·legacions, les entitats van demanar a l’Ajuntament de Forallac:

  1. Paralitzar i suspendre la tramitació del projecte de macroplanta atès que és incompatible la seva implantació en l’entorn de protecció del Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) dels Clots de Sant Julià, en aplicació d’allò establert als articles 9 i 35.3 de la Llei de Patrimoni Cultural Català.
  2. Denegar l’aprovació prèvia del Projecte de Servitransfer SL atesa la seva manifesta contrarietat a Dret, la manca de justificació de l’emplaçament al medi rural i la naturalesa industrial de les activitats projectades.

Algunes dates del procés

21 de maig del 2012. El ple municipal de Forallac dóna el vistiplau a la macroplanta i la incineradora dels Clots de Sant Julià, junt a la planta comarcal de transferència de residus.

Maig de 2012. La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme emet un informe desfavorable del projecte de macroplanta i descarta una incineradora industrial prevista.

22 d’octubre de 2012. Es presenten centenars d’al·legacions per part dels propietaris afectats i les entitats cíviques del municipi, la comarca i de tot Catalunya contra la sol·licitud d’autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental.

13 de gener de 2013. Una manifestació a les portes de l’ajuntament de Forallac expressa l’oposició veïnal a la macroplanta i la incineradora de residus prevista i, de la qual únicament conserva l’espai físic dins la macroplanta per construir-la més endavant.

10 de març de 2013. Una segona manifestació a Forallac talla la carretera a La Bisbal.

20 de març de 2013. El Parlament de Catalunya aprova la paralització del projecte i l’exigència de la informació al veïnat de la comarca.

9 de juliol 2013. S’inicia el període d’exposició pública i al·legacions al projecte reformat de macroplanta de Servitransfer SL. a l’’ajuntament de Forallac.

31 juliol 2013. Les entitats presenten centenars d’al·legacions al tràmit d’informació pública

Agost de 2013. Es constitueix la plataforma comarcal contra la macroplanta de Forallac.

17 setembre 2013. La Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya tomba el projecte de la planta de tractament de residus de Forallac.

Setembre 2013. Es convoca una jornada de debat informatiu a Forallac. Totes les parts són convidades. Servitransfer SL. i l’Agència de Residus declina la invitació.

Properes actuacions

A la jornada informativa del proper dissabte 28 de setembre a les 11 hores, s’exposarà la necessitat de denegar la llicència ambiental de la planta de transferència que va iniciar les seves activitats l’any 1995, per incompliment de la normativa, amb els mateixos criteris que la ponència ha tombat el projecte de la macroplanta.

El desmantellament i trasllat de la planta de transferència a un polígon industrial seria possible per un acord del consell comarcal i una aportació econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya, complint així la normativa d’accessibilitat i seguretat contra incendis. L’estratègia catalana Residu Zero és l’alternativa comarcal que explicarà una de les expertes convocades a la jornada. A més s’exposarà un pla de protecció integral del Bé Cultural d’Interès Nacional dels Clots de sant Julià, peça clau d’un parc arqueològic comarcal.

Deixa un comentari