Més enllà de la crisi econòmica, una crisi de la “incivilització capitalista”

L’actual crisi té moltes cares. Algunes de caràcter conjuntural, com la crisi financera, altres de més profundes com els canvis que s’estan produint en l’anomenada economia real i tenen una escala global: increment de l’atur, caiguda de la demanda, caresties alimentàries, deslocalitzacions industrials, etc. I totes elles interconnectades entre si, i amb el món de … Llegir més