Bases per participar a la desfilada Girona Cycle Sexy · 22 de febrer

GCS_econetDissabte 22 de febrer de 2014
11.30 h
Punt de trobada de la Rambla de Girona

—1 Objecte
La desfilada Girona Cycle Sexy, promoguda per l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), Mou-te en Bici i l’Oficina Verda de la UdG, té per objectiu promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport atractiu, accessible i de moda.

Tothom qui ho desitgi pot participar com a model a la desfilada, sempre que compleixi i accepti les bases següents:

 —2 Termini

Les inscripcions per participar a la desfilada es tancaran el 9 de febrer 21 de febrer de 2014 a les 19 h. No s’admetran més participants més enllà d’aquesta hora.

La desfilada Girona Cycle Sexy serà el DISSABTE 22 DE FEBRER DE 2014 a les 11.30 h al punt de trobada de la Rambla de Girona. Els inscrits han de presentar-se entre les 10.30 i les 11 h per rebre l’acreditació i les indicacions per part de l’organització.

En cas de pluja es buscarà una nova data i s’informarà als inscrits.

—3 Forma de participació

Per participar a la desfilada cal:
Inscriure’s a través d’aquest FORMULARI: http://tinyurl.com/ogefu89
Caldrà facilitar les dades de contacte i indicar un títol i una descripció de la proposta d’indumentària.
Confirmar el mail de confirmació per part de l’organització.
Assistir el 22 de febrer de 2014 a lloc i hora indicats.
Desfilar amb l’indumentària i la bicicleta escollides.

—4 Característiques per participar a la desfilada

La participació pot ser individual o per grups (màxim 4 persones), tot i que en cas de ser premiat només hi haurà un premi per categoria.
La desfilada té dues categories: Bicicleta dia a dia i Glamour en bicicleta.
Els inscrits només podran participar en una de les dues categories i hauran d’escollir la roba, complements, pentinats i accessoris que considerin adients per participar en la categoria escollida, sempre transmetent la idea que anar en bicicleta és actual, de moda, accessible, divertit, atractiu, etc.
Els participants hauran de desfilar amb una bicicleta.

L’organització no facilitarà articles de moda, complements, bicicletes ni altres materials per als participants.  

 El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les inscripcions que incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

L’organització marcarà l’ordre d’entrada dels participants i els espais entre participants.

 —5 Premis

El jurat estarà format per membres de les entitats organitzadores i persones del món de la moda i la bicicleta. El jurat triarà un primer premi i un segon premi de cada categoria. Els premis seran els següents, sens prejudici que puguin ampliar-se o modificar-se a criteri de l’organització,:
Atenció! Hem ampliat els premis!

Primer premi categoria Bicicleta dia a dia
150 € en metàl•lic
Un mallot del Centre Biker Girona
Bicicleta estil mountainbike personalitzada, cortesia d’Eina Activa.

Segon premi categoria Bicicleta dia a dia
Xec regal de la botiga Professional Bike Girona
Reparació de punxada de la teva bicicleta, cortesia de BikeBreaks |Girona Cycle Centre
Abonament anual a la Girocleta

Primer premi categoria Glamour en bicicleta
150 € en metàl•lic
Lloguer de bicicleta per dues persones per 1 dia, cortesia de BikeBreaks |Girona Cycle Centre
Lot de productes Blonda

Segon premi categoria Glamour en bicicleta
Un dinar per a dues persones al restaurant del Centre Biker Girona
Repàs complert de la teva bicicleta, cortesia de BikeBreaks |Girona Cycle Centre
Funda de selló de bicicleta de Coolsec

Sorteig entre tots els participants
Lot de material per anar en bicicleta
Casc plegable de Closca

El lliurament dels premis es farà el mateix dissabte 22 de febrer de 2014 com a cloenda de la desfilada. És imprescindible assistir al lliurament de premis en cas de ser premiat.

—6 Condicions de participació

Podran participar a la desfilada qualsevol persona que no hagi estat implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs. En els cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en la desfilada implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

L’organització no es fa responsable dels accidents que pugui tenir cap participant a la desfilada.

—7 Indumentària presentada

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’organització de la seva indumentària, accessoris i bicicleta i en seran responsables davant de tercers. No és permès a cap participant o grup dugui publicitat, sigui comercial o política.

 —8 Jurat

L’organització tindrà la facultat de rebutjar i excloure de participar a la desfilada aquelles persones inscrites que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

El jurat tindrà la facultat de triar els premiats i està format per membres de l’Associació de Naturalistes de Girona, Mou-te en Bici i l’Oficina Verda de la UdG i persones del món de la moda i la bicicleta.

—9 Selecció de persones guanyadores

Durant la desfilada cada persona del jurat anirà anotant la puntuació que dóna a cada participant i, quan tothom hagi desfilat, es reunirà breument per posar en comú a quines persones es lliuren els premis.

Els participants hauran de quedar-se a la zona on es durà a terme la desfilada per, en cas de resultat guanyador, recollir el premi corresponent. En cas de no ser present durant el lliurament de premis, el jurat atorgarà el premi a la següent persona que hagui tingut més puntuació.

El nom de la persona guanyadora es farà públic durant l’acte i es publicarà al web i xarxes socials de les entitats organitzadores. El jurat té la facultat de declarar els premis deserts.

—10 Propietat intel·lectual i industrial

Les persones participants cedeixen expressament a les entitats organitzadores, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les imatges de la indumentària amb la que s’han presentat a la desfilada, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats no lucratives.

En conseqüència, l’organització podrà utilitzar els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

—11 Altres disposicions

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de les entitats organitzadores, que es reserven el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts. La participació a la desfilada implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels participants.

Deixa un comentari