Democràcia energètica: l’energia del 99%

Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un control democràtic directe sobre el sector energètic? Més del 99% dels ciutadans i ciutadanes que van participar a la primera edició de multireferèndum contesten sí a la pregunta proposada des de la Xarxa per la sobirania energètica.

La guspira de Multireferèndum va saltar el juny de 2013 a Tornabous arran de la manca de democràcia i el secretisme flagrants amb que es van concedir els permisos d”investigació per extracció de gas pissarra del subsòl mitjançant la tècnica de la fractura hidràulica. En l”origen de la pregunta també trobem el naixement de la Xarxa per la sobirania energètica. Una Xarxa de col•lectius que treballen el tema de l’energia des de fa temps i que es van proposar establir sinergies per impulsar la urgent transició energètica que hem d’afrontar al segle XXI.

Perquè més enllà del fracking, el territori català està amenaçat per projectes de prospeccions petrolieres a les costes, pel projecte Càstor, per la construcció de les línies de molt alta tensió, per la prolongació de la vida útil d’unes centrals nuclears ja amortides i obsoletes. Tot plegat, un sistema energètic, el català, que depèn fortament de l’exterior i addicte als fòssil i l’urani. Tot plegat -en som conscients- un sistema que agonitza i que necessàriament hem de canviar si volem minimitzar els devastadors efectes del canvi climàtic. Insistir en els fòssils, insistir en l’urani significa perdre un temps preciós en planificar i treballar en l’avenç cap a aquest ineludible nou escenari energètic.

nukeVivim en un sistema energètic depredador, basat en l’espoli i en l’acumulació per despossessió que imposa pobresa i violència sobre els països que pateixen «la maledicció dels països rics en productes naturals.» Vivim en un sistema que considera l‘energia una mercaderia i un producte financer i no com a un dret humà i un bé comú i que aboca als més vulnerables a situacions de pobresa energètica.

Tenim un sector energètic opac, mancat de transparència i en connivència amb el poder polític i financer. Un sector que prioritza unes formes d”energies sobre altres en benefici de les grans empreses del sector i que castiga les petites empreses i cooperatives de renovables i els autoconsumidors que entenem que haurien de ser el puntal d’aquest urgent canvi de model energètic que hem d’afrontar al segle XXI.

20131012_151313El gir de 180 graus que hem de donar en la manera que tenim de conviure amb l’energia passa per fer la producció i la gestió més democràtiques; passa per convertir-nos com a ciutadans en els protagonistes d’aquest canvi.

El sistema elèctric està hores d’ara en mans d’un oligopoli de cinc empreses en connivència amb el poder polític i financer. En aquestes circumstàncies, és difícil pensar que des de la democràcia representativa es tindrà una actitud proactiva per afrontar aquest canvi.

La resposta a la pregunta de multireferèndum expressa que com a ciutadans estem reclamant i començant a establir mecanismes de democràcia directa que permetin garantir l’energia com a un dret, com a un bé comú i decidir entre tots quanta energia realment necessitem, de quines fonts la volem obtenir i sobretot, per a què prioritzem utilitzar-la. Les polítiques energètiques s’han centrat històricament en els productors de l’energia. Per poder fer el gir de 180 graus que hem de fer en el camp de l”energia, creiem que hem de fer efectiu aquest canvi de subjecte i centrar-les en les persones i en la vida i la qualitat de vida de les persones.

MG_5903Multireferèndum ens ha permès promoure el debat sobre democràcia energètica, donar a conèixer el problema energètic a sectors de població que ho desconeixien- tema oblidat o tractat en poca profunditat pels mass media- Ens ha permet explorar vies per on avançar cap a aquesta democràcia directa, també en l’energia, que plantegem. Des de formes més convencionals, com referèndums o iniciatives legislatives populars, a altres formes més innovadores de democràcia directa com seria el cas de l’Ajuntament de Figaró. I no només de democràcia política sinó també formes de democràcia econòmica, com les cooperatives ciutadanes.

Algunes bones notícies en aquesta línia s’han produït aquests darrers dies: Sant Celoni, el primer poble a Catalunya que contracta l’energia a través de la cooperativa Som Energia. Un altre exemple: la participació de la Xarxa per la sobirania energètica en el projecte municipal Guanyem Barcelona, de cara a les eleccions municipals de 2014.

Multireferèndum, una experiència de recuperació de la sobirania de les persones, té voluntat de continuar. Avançar cap a una democràcia més directa, també en l’energia, està a les nostres mans.

Yes, ’n’ how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

Bob Dylan

Deixa un comentari